Chính sách quảng cáo của trang web Khỏe Đẹp Cao Hơn nhằm đảm bảo sự minh bạch và trung thực với người dùng.

Đối tượng quảng cáo

Chúng tôi chỉ chấp nhận các quảng cáo liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, làm đẹp, tăng chiều cao, giảm cân, chăm sóc mẹ và bé. Chúng tôi không chấp nhận các quảng cáo có liên quan đến chủ đề không phù hợp hoặc vi phạm đạo đức và pháp luật.

Kiểm duyệt quảng cáo

Trang web Khỏe Đẹp Cao Hơn có quyền từ chối hoặc loại bỏ bất kỳ quảng cáo nào không đáp ứng tiêu chuẩn của chúng tôi hoặc vi phạm quy định về quảng cáo.

Nguồn tài trợ

Trang web Khỏe Đẹp Cao Hơn có thể được tài trợ bởi các đối tác quảng cáo. Tuy nhiên, các quảng cáo sẽ được đặt trong không gian quảng cáo riêng biệt và không ảnh hưởng đến nội dung chính của trang web.

Liên kết quảng cáo

Trang web Khỏe Đẹp Cao Hơn có thể chứa các liên kết quảng cáo đến các trang web của đối tác quảng cáo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này.

Trách nhiệm của người dùng

Người dùng có trách nhiệm tự quyết định và chịu trách nhiệm về các quyết định mua hàng hay sử dụng dịch vụ của các đối tác quảng cáo trên trang web Khỏe Đẹp Cao Hơn.

Chính sách quảng cáo của trang web Khỏe Đẹp Cao Hơn có thể được cập nhật và thay đổi theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.

khoedepcaohon.com